Spis treści

Finansowanie działalności naszego Koła odbywa się dzięki zebranym składkom członkowskim, darowiznom oraz dotacjom otrzymanym na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych.

Na odrębnych zasadach odbywa się finansowanie i rozliczanie organizowanych projektów.

Stan środków pieniężnych na dzień: 01-01-2021 3 041,17

Składki członkowskie (wpłaty z bieżącego roku) 6 084,00
Darowizna na cele statutowe (1% + pozostałe) 1 319,33
Dotacje otrzymane z Zarządu Wojewódzkiego 10 786,00
RAZEM PRZYCHODY 15 607,10

Przekazane składki do Zarządu Wojewódzkiego 1 095,12
Wydatki na działalność statutową 5 297,05
Koszty administracyjno - biurowe 9 027,14
RAZEM KOSZTY 15 592,17

Stan środków pieniężnych na dzień: 31-12-2021 5 638,33

Składki członkowskie obejmują wpłaty dokonane w bieżącym roku, ale także wpłaty za rok 2018, 2019 i 2020 tych członków, którzy mieli za te lata zaległości.

Darowizny z 1% podatku należnego za rok podatkowy 2020 wyniosły 1043,33 PLN. Pozostałe darowizny na działalność statutową wyniosły 276,00 PLN.

Z otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych (9200,00 PLN) wydaliśmy:

  • Czynsze i pochodne - 7 966,84 zł.
  • Materiały biurowe, opłaty tel., pocztowe itp. - 1060,30 zł.
  • Inne - 00,00 zł.

Z zebranych składek (6 084,00) przekazaliśmy 18% (1 095,12) do Oddziału w Bytomiu. Z tego 12% zostaje w kasie Oddziału, a 6% jest przekazywane do kasy Stowarzyszenia.

Na wydatki na działalność statutową składają się głównie:

  • Zakup kwiatów, wieńców, palm, zniczy
  • Dofinansowanie organizowanych wydarzeń (koszty organizacji, nagrody, napoje, słodycze)

Na działalność statutową przeznaczyliśmy także przychód z 1% podatku. W roku 2021 przeznaczyliśmy je na organizację Święta Latawca oraz na zakup gier edukacyjnych w j. niemieckim. Mamy nadzieję, że ten zakup będzie procentował, kiedy otworzymy naszą nową siedzibę, w której będą zupełnie nowe możliwości. Sami już nie możemy się tego doczekać.

Sprawozdanie z działalności Koła w 2021 roku - Sprawozdanie finansowe https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus