Spis treści

Ilość Członków Koła na dzień 31 grudnia 2021 wynosi:

  • zwyczajny - 221
  • wspierający - 15
  • małoletni - 4
  • razem - 240

W 2021 roku zostało przyjętych 35 nowych członków:

  • zwyczajny - 25
  • wspierający - 7
  • małoletni - 3
W minionym roku zmarło 7 członków.

W tabeli poniżej przedstawiamy ilość członków DFK Stolarzowice wg wieku:

<=15 16-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 => 90 Średnia wieku
1 3 18 24 41 66 32 26 28 1 56
0,42% 1,25% 7,50% 10,00% 17,08% 27,50% 13,33% 10,83% 11,67% 0,42%

Opłacone składki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Lata składkowe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ilość opłaconych 112 144 172 190 194 198 211 239
Sprawozdanie z działalności Koła w 2021 roku - Ilość Członków Koła i opłacone składki https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus