Spis treści

W okresie I półrocza 2021 roku Mniejszość Niemiecka Koła Stolarzowice zorganizowała następujące wydarzenia i uroczystości, w których czynnie brali udział członkowie naszego Koła. Nasi członkowie brali też udział w wydarzeniach zorganizowanych przez Oddział Bytom, inne Koła oraz VdG.

31.01.2021r.
- Została odprawiona Msza Św. w kościele parafialnym w Stolarzowicach w intencji Ofiar Tragedii Górnośląskiej, zamordowanych przez Sowieckich żołnierzy i zmarłych w obozach pracy na wschodzie.
31.01.2021r.
- zostało odprawione nabożeństwo kolędowe w języku niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach.
14.02.2021r.
- Zarząd Koła zorganizował kulig dla Członków DFK i lokalnej społeczności. Kulig cieszył się bardzo dużym powodzeniem dzięki czemu udało się pozyskać nowych Członków Koła w Stolarzowicach.
15-16.02.2021r
- Członkowie Koła wzięli udział w Adoracji przed Wielkim Postem w języku niemieckim. Tradycyjnie już od wielu lat spotykamy się w każdy poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową, by w języku serca modlić się podczas Adoracji Najśw. Sakramentu. Wtorkowa Adoracja była też nagrana przez ekipę Schlesien Journal. Po Adoracji w biurze DFK odbyło się nagranie materiału do wydania Schlesien Journal poświęconego Spisowi Ludności. W nagraniu wziął udział p. Siegfried Nawrath, p. Marcelina Kawczyk i Przew. Koła Joachim Makowski
17.02 – 4.04.2021r.
- Zarząd Koła przygotował internetowy Kalendarz Wielkopostny Mniejszości Niemieckiej, który cieszył się dużym zainteresowaniem internautów, którzy za udział otrzymali upominki przygotowane przez Członków Zarządu i pokryte ze środków własnych Koła.
06.03.2021r.
- wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w j. niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach, której przewodniczył ks. Marcin Penkalla.
20.03.2021r
- wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w j. niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach, której przewodniczył ks. Marcin Penkalla.
03.04.2021r.
- nasi członkowie uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie, które było przygotowane w języku niemieckim.
23.05.2021r.
- Członkowie Koła zaangażowali się w przygotowania do Prymicji Diakona Adriana Kużala. Z zebranych darowizn został zakupiony specjalny ornat, w którym prymicjant odprawił swoją Mszę Św. Prymicyjną
06.06.2021r.
- ok. 40 członków naszego Koła wzięło udział w Pielgrzymce Mniejszości Niemieckiej na Górę Świętej Anny
19.06.2021r.
- w Stolarzowicach gościła grupa rowerzystów z Koła Mniejszości Niemieckiej w Toszku w ramach projektu poświęconego plebiscytowi 1921 r., powstania na Śląsku w 1921r. i nowych granic państwowych utworzonych w wyniku tych wydarzeń. Członkowie naszego Koła przygotowali wsparli logistycznie uczestników projektu.
30.06.2021r.
- w Stolarzowicach powstał Jugendpunkt. "Jugendpunkt" to innowacyjny program Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, który daje młodym ludziom przestrzeń do działania i rozwoju w ramach działań klubu, o których decydują wszyscy członkowie. Jugenpunkt jest prowadzony przez młodzieżową animatorkę kultury Weronikę Hanzel.

Na potrzeby Adoracji przed Wielkim Postem i przy Bożym Grobie przygotowane zostały nowe modlitewniki w j. niemieckim.

Z okazji Pielgrzymki Mniejszości Niemieckiej gościliśmy p. Marię i Christofa Cziumplik z naszego partnerskiego Koła Landsmannschaft der Oberschlesier Kreisgruppe Herford, którzy wspólnie z nami wzięli udział w pielgrzymce.

Nasi Członkowie dr Jan Golla i Siegfried Nawrath wzięli udział w nagraniu filmu poświęconego Tragedii Górnośląskiej, przygotowanego przez Oddział DFK Bytom. Nasi członkowie wzięli udział w premierowej prezentacji filmu 27 czerwca w siedzibie Oddziału w Bytomiu.

Pierwsza połowa roku to także intensywne przygotowania do Powszechnego Spisu Ludności, który rozpoczął się 1 kwietnia. W trakcie trwania spisu członkowie Zarządu angażowali się w promowanie i zachęcanie do zakcentowania w spisie swojej niemieckiej narodowości i używania języka niemieckiego. Bardzo dużo osób dokonało spisu w biurze naszego Koła.

Sprawozdanie z działalności Koła w 2021 roku - Działalność Koła w I półroczu https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus