Spis treści

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach w roku 2021.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje statystyki ilości członków i opłaconych składek, działania w I i II półroczu, informacje o finansach Koła.

Sprawozdanie z działalności Koła w 2021 roku https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus