Spis treści

Rok 2021 był 31 rokiem działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach. Zebranie założycielskie odbyło się 7 czerwca 1990 roku.

Dotychczasowa siedziba Koła znajduje się w Stolarzowicach przy ul. Suchogórskiej 59a, zostanie jednak przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się przy ul. Powstańców 21. Obecnie trwają tam prace remontowe. Oczywiście o zakończeniu prac, urządzeniu nowego lokalu będziemy informować i zaprosimy do naszej nowej siedziby.

Zarząd Koła składa się z 6 osób, Komisja Rewizyjna z 3 osób, nasze Koło jest reprezentowane przez 9 Delegatów na Zebranie Delegatów Oddziału Bytom.

Sprawozdanie z działalności Koła w 2021 roku - Informacje o Kole DFK Stolarzowice https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus