W niedzielę 21 czerwca w kościele parafialnym w Stolarzowicach odbyły się uroczystości upamiętniające z okazji 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej, 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej oraz 25. rocznicy poświęcenia pomnika „Ku Pamięci” w intencji zamordowanych, internowanych i poległych mieszkańców Stolarzowic i Górnik.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Birgit Fise-Rösle, Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz, Przewodniczący, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w Europie Bernard Gaida, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego Marcin Lippa, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek, Przewodniczący Ziomkostwa Górnoślązaków miasta Herford w Niemczech Christof Cziumplik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas, Radny Rady Miejskiej w Bytomi Marek Wilk, Fundator pomnika „Ku Pamięci Ofiar” pan dr Jan Golla.

Stajemy dziś obok siebie, Niemcy i Polacy, stając tak od początków istnienia naszego kościoła. Dziś jednak stajemy w szczególny sposób: wspominając tragiczne wydarzenia, które przed 75 laty dotknęły naszych bliskich, nasze rodziny, stajemy wobec tajemnicy ludzkiego cierpienia i wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia.

Ks. Johannes Wycisk w Kronice Parafii pisze:

Kiedy w 1939 roku rozpoczęła się wojna, wielu naszych młodzieńców i mężczyzn zostało wcielonych do wojska. Nie było niemal rodziny, gdzie by ktoś nie odbywał służby wojskowej. Wkrótce z pól bitewnych napłynęły meldunki o naszych poległych. Przysporzyło to wiele gorzkiego cierpienia parafii. Polegli nasi ukochani mężczyźni, wszystko młodzieńcy w wieku ok: 20 lat, dzielni i pobożni, gorliwi katolicy. Tak wiele zabrał Bóg ofiar za winy świata. Proboszcz płakał i modlił się, a z nim cała parafia.
Jednak nieszczęście przychodzi ze wschodu. W całej parafii panuje głęboki smutek i paraliżujący strach przed zbliżającymi się wydarzeniami” ….

25 lat temu, dokładnie w 50 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, został poświęcony pomnik „Ku Pamięci Ofiar” stojący przy kościele. Inicjator jego powstania i fundator zarazem, pan dr Jan Golla mówi, że ten pomnik to także symboliczny grób jego ojca, którego szczątki spoczywają gdzieś na „nieludzkiej ziemi”. Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik, by składając wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalając znicze, uczcić pamięć wszystkich mieszkańców Stolarzowic i Górnik, Niemców i Polaków, poległych, zamordowanych, internowanych, Ofiar II Wojny Światowej.

Maj 1945 roku dla Niemców na wschodzie nie był końcem wojny. Jeszcze wiele lat byli oni przetrzymywani w tzw. obozach pracy, wywożeni do ZSRR i świadczyli niewolniczą pracę. Wielu wtedy przeżyło wojnę, ale pokoju nie przeżyli. Ważne, że w trakcie dzisiejszej uroczystości upamiętniono wszystkie niewinne ofiary zwycięzców. Większości z nich nie upamiętniają żadne tablice, pomniki a nawet groby. Dotyczy to tak Ślązaków, jak i Niemców z Pomorza, Prus Wschodnich, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii czy na Bałkanów. Skutki wojny i lat powojennych nadal trwają. Ponieważ wielu co prawda nie zostało wypędzonych ze swego geograficznego Heimatu, ale za to utracili językową i kulturową ojczyznę. Do dzisiaj nie posiadają żadnej szkoły z niemieckim językiem nauczania. Dlatego nadal trzeba przezwyciężać ten powojenny los.

Bernard Gaida, Przewodniczący VdG
Wielu wtedy przeżyło wojnę, ale pokoju nie przeżyli https://dfk.stolarzowice.info/images/content/jahrestag-messe-13.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus