W siedzibie bytomskiego Oddziału Mniejszości Niemieckiej odbył się wieczór poezji Larsa Kawczyka i promocja tomiku wierszy pt. "Studnia tragedii i ciekawości

Młody poeta ze Stolarzowic zainspirowany twórczością Charlesa Bukowskiego zaprezentował swoją niemieckojęzyczną twórczość, w której jak sam mówi "chodzi między innymi o przemijanie pokoleń, zaufanie i poświęcenie dla bliźniego". Chce otwarcie mówić o swoich uczuciach, chce pokazać swoimi wierszami jak cudownie jest mieć uczucia, nie tłumić ich ale się nimi dzielić.

Lars Kawczyk urodził się w Biberach w Niemczech. W wieku około czterech lat, ze względu na pracę ojca rodzina przeprowadziła się do Szczecina. Po przejściu ojca na emeryturę przenieśli się do Stolarzowic. Obecnie studiuje w Szkocji

Marzenie Larsa, by opublikować swoje wiersze się spełniło między innymi dzięki wsparciu jego rodziców.

Der Brunnen der Tragödie und Neugier https://dfk.stolarzowice.info/images/content/lars-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus