Niemcy w Bytomiu zorganizowali uroczyste obchody Dnia Jedności Niemiec.

W siedzibie Oddziału spotkali się przedstawiciele Kół Mniejszości Niemieckiej zrzeszonych w bytomskim Oddziale by świętować 30-lecie Jedności Niemiec. Przybyli także zaproszeni Goście, a wśród nich Przewodniczący TSKN Woj. Śląskiego Marcin Lippa, Radny Rady Miasta Bytomia Marek Wilk oraz o. Hubert Lupa SVD.

W trakcie uroczystości jej uczestnicy zobaczyli fragment wiadomości niemieckiej telewizji ARD z 3 października oraz fragment przemówienia ówczesnego Prezydenta Niemiec, Richarda von Weizsäckera, a Marek Tylikowski przedstawił krótką informację na temat zjednoczenia Niemiec.

W tym roku przypada również 30-lecie istnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego. Ze względu na pandemię oficjalne uroczystości w zaplanowanym terminie nie mogły się odbyć. Nie odbyły się również uroczystości w bytomskim Oddziale. Dlatego też przy okazji obchodów Dnia Jedności Niemiec postanowiono uhonorować odznakami 30-lecia i okolicznościowymi dyplomami zaproponowanych przez Koła Członków

Z Koła Stolarzowice zostali wyróżnieni:

 • Siegfried Nawrath
 • Jan Golla
 • Henryk Fischer
 • Teodor Słota
 • Dieter Sternol
 • Roswita Blaszczyk
 • Krystyna Glauer
 • Henryk Paliga
 • Klaus Plaszczek
 • Christof Cziumplik

Wspomniano także nieżyjących już członków Koła Stolarzowice, którzy wnieśli wielki wkład w jego powstanie i aktywny rozwój. Ich dzieło przynosi wymierne owoce:

 • Ernest Wieszalka
 • Gerhard Makowski
 • Georg Glauer
 • Wielfriede Wrobel
 • Zofia Wieszalka

Z okazji Dnia Jedności Niemiec 3 października 2020 r. Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas wygłosił przemówienie, którego fragment cytujemy:

Cały świat z niedowierzaniem patrzył zdumiony, jakie siły potrafi wyzwolić odwaga ludzi i jak tęsknota za rządami prawa i wolnością może pokojowo pokonać dyktaturę. Jakkolwiek wydarzenia jesieni 1989 roku były dla wszystkich bardzo zaskakujące – upadek muru berlińskiego nie wziął się znikąd. To polityka pojednania i zbliżenia oraz trwający dziesięciolecia ponad granicami muru dialog społeczeństwa obywatelskiego – człowieka z człowiekiem – przygotowały właściwy grunt, a upadek muru wymusili odważni ludzie. Rok później, 3 października 1990 roku, w wyniku intensywnych i odważnych negocjacji politycznych z państwami alianckimi i sąsiadami nastąpiło zjednoczenie obydwu państw niemieckich. To właśnie także im zawdzięczamy, że nasz kraj jest dzisiaj mocno osadzony w międzynarodowej wspólnocie i zjednoczonej, pokojowej Europie.

Fragment przemówienia federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maas'a
Cały świat z niedowierzaniem patrzył zdumiony... https://dfk.stolarzowice.info/images/content/tdde20-2-thumb.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus