Zarząd Koła DFK Stolarzowice przypomina, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku należnego na rzecz Koła DFK Stolarzowice w zeznaniu podatkowym.

W tym celu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisując poniższe dane (na przykładzie formularza PIT36):

*W poz. <Cel szczegółowy 1%> wpisujemy nazwę naszego Koła (STOLARZOWICE) dzięki czemu będzie można przekazać 1% podatku dla naszego Koła DFK.

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekazać:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

UWAGA!

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1% podatku dla naszego Koła DFK, to możesz to zrobić składając PIT-OP.

Kiedy mogę złożyć PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2021 r.

Jeśli chcę złożyć PIT-OP elektronicznie to jak to zrobić?

Oświadczenie PIT-OP elektronicznie można złożyć wypełniając formularz udostępniony na Portalu Podatkowym (formularz online, formularz interaktywny, korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop), jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Składając oświadczenie elektronicznie możesz podpisać je bezpłatnym podpisem – kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2018 lub profilem zaufanym ePUAP. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują niektóre banki (np. PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING).

Jeśli składasz PIT-OP przez stronę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które na co dzień są stosowane do weryfikacji posiadaczy rachunków w bankach/SKOK.

Czy PIT-OP składany elektronicznie może być podpisany przez pełnomocnika?

Nie. Oświadczenie PIT-OP elektronicznie może być złożone tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-OP?

W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego. W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego oraz cel szczegółowy, czyli nazwę naszego Koła DFK. I tyle – resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.

Czy złożenie jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku OPP, to nie ma prostszego sposobu niż PIT-OP.

Przekaż 1% podatku na działalność DFK Stolarzowice https://dfk.stolarzowice.info/images/content/OPP-logo.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus