Mniejszość Niemiecka w Bytomiu zaprasza w tym roku na obchody kolejnej rocznicy Tragedii Górnośląskiej do Stolarzowic

W sobotę 28 stycznia odbędzie się prelekcja na temat "Listy Księdza Wyciska" pt. "Proboszcz płakał i modlił się, a z nim cała parafia - rzecz o Liście Księdza Wyciska", zaś w niedzielę 29 stycznia w kościele parafialnym w Stolarzowicach zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar.

Ksiądz Johannes Wycisk, proboszcz stolarzowickiej parafii w latach 1926-1948, sporządził listę żołnierzy poległych i zaginionych na wszystkich frontach, a pochodzących z Parafii Stolarzowice.

Lista zawiera także dane osób cywilnych zamordowanych przez sowietów pod koniec stycznia 45 roku oraz dane osób wywiezionych do obozów pracy na wschodzie.

Po Mszy Świętej, pod pomnikiem przy kościele, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Po uroczystości zapraszamy do siedziby DFK Stolarzowice (Powstańców 21) na koncert chóru Mniejszości Niemieckiej w Bytomiu HEIMATCHOR.

Na sobotnią prelekcję jak i niedzielny koncert ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagane jest telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa pod nr 730 902 312

Tragedia Górnośląska 2023
Prelekcja

Uroczystości zostały dofinansowane przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków budżetu państwa.

dofinansowanie projektu
Obchody Tragedii Górnoślaskiej 2023 https://dfk.stolarzowice.info/images/content/tragedia-2023-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus