Logo

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach w roku 2021.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje statystyki ilości członków i opłaconych składek, działania w I i II półroczu, informacje o finansach Koła.


Rok 2021 był 31 rokiem działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach. Zebranie założycielskie odbyło się 7 czerwca 1990 roku.

Dotychczasowa siedziba Koła znajduje się w Stolarzowicach przy ul. Suchogórskiej 59a, zostanie jednak przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się przy ul. Powstańców 21. Obecnie trwają tam prace remontowe. Oczywiście o zakończeniu prac, urządzeniu nowego lokalu będziemy informować i zaprosimy do naszej nowej siedziby.

Zarząd Koła składa się z 6 osób, Komisja Rewizyjna z 3 osób, nasze Koło jest reprezentowane przez 9 Delegatów na Zebranie Delegatów Oddziału Bytom.


Ilość Członków Koła na dzień 31 grudnia 2021 wynosi:

W 2021 roku zostało przyjętych 35 nowych członków:

W minionym roku zmarło 7 członków.

W tabeli poniżej przedstawiamy ilość członków DFK Stolarzowice wg wieku:

<=15 16-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 => 90 Średnia wieku
1 3 18 24 41 66 32 26 28 1 56
0,42% 1,25% 7,50% 10,00% 17,08% 27,50% 13,33% 10,83% 11,67% 0,42%

Opłacone składki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Lata składkowe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ilość opłaconych 112 144 172 190 194 198 211 239

W okresie I półrocza 2021 roku Mniejszość Niemiecka Koła Stolarzowice zorganizowała następujące wydarzenia i uroczystości, w których czynnie brali udział członkowie naszego Koła. Nasi członkowie brali też udział w wydarzeniach zorganizowanych przez Oddział Bytom, inne Koła oraz VdG.

31.01.2021r.
- Została odprawiona Msza Św. w kościele parafialnym w Stolarzowicach w intencji Ofiar Tragedii Górnośląskiej, zamordowanych przez Sowieckich żołnierzy i zmarłych w obozach pracy na wschodzie.
31.01.2021r.
- zostało odprawione nabożeństwo kolędowe w języku niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach.
14.02.2021r.
- Zarząd Koła zorganizował kulig dla Członków DFK i lokalnej społeczności. Kulig cieszył się bardzo dużym powodzeniem dzięki czemu udało się pozyskać nowych Członków Koła w Stolarzowicach.
15-16.02.2021r
- Członkowie Koła wzięli udział w Adoracji przed Wielkim Postem w języku niemieckim. Tradycyjnie już od wielu lat spotykamy się w każdy poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową, by w języku serca modlić się podczas Adoracji Najśw. Sakramentu. Wtorkowa Adoracja była też nagrana przez ekipę Schlesien Journal. Po Adoracji w biurze DFK odbyło się nagranie materiału do wydania Schlesien Journal poświęconego Spisowi Ludności. W nagraniu wziął udział p. Siegfried Nawrath, p. Marcelina Kawczyk i Przew. Koła Joachim Makowski
17.02 – 4.04.2021r.
- Zarząd Koła przygotował internetowy Kalendarz Wielkopostny Mniejszości Niemieckiej, który cieszył się dużym zainteresowaniem internautów, którzy za udział otrzymali upominki przygotowane przez Członków Zarządu i pokryte ze środków własnych Koła.
06.03.2021r.
- wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w j. niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach, której przewodniczył ks. Marcin Penkalla.
20.03.2021r
- wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w j. niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach, której przewodniczył ks. Marcin Penkalla.
03.04.2021r.
- nasi członkowie uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie, które było przygotowane w języku niemieckim.
23.05.2021r.
- Członkowie Koła zaangażowali się w przygotowania do Prymicji Diakona Adriana Kużala. Z zebranych darowizn został zakupiony specjalny ornat, w którym prymicjant odprawił swoją Mszę Św. Prymicyjną
06.06.2021r.
- ok. 40 członków naszego Koła wzięło udział w Pielgrzymce Mniejszości Niemieckiej na Górę Świętej Anny
19.06.2021r.
- w Stolarzowicach gościła grupa rowerzystów z Koła Mniejszości Niemieckiej w Toszku w ramach projektu poświęconego plebiscytowi 1921 r., powstania na Śląsku w 1921r. i nowych granic państwowych utworzonych w wyniku tych wydarzeń. Członkowie naszego Koła przygotowali wsparli logistycznie uczestników projektu.
30.06.2021r.
- w Stolarzowicach powstał Jugendpunkt. "Jugendpunkt" to innowacyjny program Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, który daje młodym ludziom przestrzeń do działania i rozwoju w ramach działań klubu, o których decydują wszyscy członkowie. Jugenpunkt jest prowadzony przez młodzieżową animatorkę kultury Weronikę Hanzel.

Na potrzeby Adoracji przed Wielkim Postem i przy Bożym Grobie przygotowane zostały nowe modlitewniki w j. niemieckim.

Z okazji Pielgrzymki Mniejszości Niemieckiej gościliśmy p. Marię i Christofa Cziumplik z naszego partnerskiego Koła Landsmannschaft der Oberschlesier Kreisgruppe Herford, którzy wspólnie z nami wzięli udział w pielgrzymce.

Nasi Członkowie dr Jan Golla i Siegfried Nawrath wzięli udział w nagraniu filmu poświęconego Tragedii Górnośląskiej, przygotowanego przez Oddział DFK Bytom. Nasi członkowie wzięli udział w premierowej prezentacji filmu 27 czerwca w siedzibie Oddziału w Bytomiu.

Pierwsza połowa roku to także intensywne przygotowania do Powszechnego Spisu Ludności, który rozpoczął się 1 kwietnia. W trakcie trwania spisu członkowie Zarządu angażowali się w promowanie i zachęcanie do zakcentowania w spisie swojej niemieckiej narodowości i używania języka niemieckiego. Bardzo dużo osób dokonało spisu w biurze naszego Koła.


08.08.2021r.
- nasi członkowie wzięli udział w pielgrzymce Mniejszości Niemieckiej do Wambierzyc
30.08.2021r.
- Została podpisana umowa na wynajem lokalu użytkowego w Stolarzowicach przy ul. Powstańców 21, gdzie docelowo ma znaleźć się nowa siedziba Koła DFK Stolarzowice
25.09.2021r.
- Zarząd Koła zorganizował Oktoberfest, wzięło w nim udział 150 osób. dzięki temu wydarzeniu nasze Koło powiększyło się o kolejnych członków.
09.10.2021r.
- W Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Wzięło w niej udział wielu naszych członków, a w trakcie uroczystości Przewodniczący Koła Joachim Makowski został wyróżniony Honorową Odznaką VdG.
17.10.2021r.
- Na boisku sportowym Tempo Stolarzowice zostało zorganizowane Święto Latawca, wzięło w nim udział ok. 120 osób, w tym także z większości polskiej. Po tym wydarzeniu przybyło nam człónków.
21.10.2021r.
- W Szkole Podstawowej nr 43 w Stolarzowicach odbyła się projekcja filmu „Śladami przeszłości”. Organizatorem projekcji był VdG.
27.10.2021r.
- W kościele parafialnym w Stolarzowicach odbyła się Adoracja Najśw. Sakramentu w j. niemieckim. Wzięło w niej udział 26 naszych członków.
14.11.2021r.
- W kościele parafialnym w Stolarzowicach została odprawiona uroczysta Msza Św. z okazji Dnia Żałoby Narodowej VOLKSTRAUERTAG. We Mszy uczestniczyło ponad 100 naszych członków. Msza Św. była również transmitowana na żywo i wiele osób uczestniczyło w niej także online.
22.11.2021r.
- Członkinie Zarządu Koła wykonały kartki bożonarodzeniowe, które zostały wysłane do osób z Mniejszości Niemieckiej, Prezydenta Bytomia, Radnych Rady Miasta Bytomia oraz organizacji społecznych i placówek oświatowych.
26.11.2021r.
- Zarząd Koła zorganizował już 3 Turniej Bowlingu o Puchar Przechodni Przewodniczącego DFK Stolarzowice. W Turnieju wzięło udział 30 naszych członków
03.12.2021r.
- odbyło się zakończenie pierwszej edycji projektu JUGENDPUNKT, w którym wzięła udział młodzież naszego Koła. W trakcie spotkania został wyświetlony film przygotowany przez uczestników projektu pt. „Historia mniejszości niemieckiej w Stolarzowicach”.
08.12.2021r.
- Członkinie Zarządu przygotowały paczki świąteczne dla członków naszego Koła. Przygotowano 65 paczek.
13.12.2021r.
- Na remont nowej siedziby Koła przyznana została dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Śląska.
15.12.2021r.
- Rozpoczęły się prace remontowe nowej siedziby.

Członkowie naszego Koła brali także udział w projektach organizowanych przez inne Koła DFK Bytom a także Oddział DFK Bytom.

W drugiej połowie roku Stolarzowicach działała grupa Jugendpunkt. Grupa jest prowadzona przez młodzieżową animatorkę kultury Weronikę Hanzel. Na zakończenie tej edycji projektu zostało zorganizowane spotkanie z członkami DFK Stolarzowice i wyświetlony film przygotowany przez uczestników projektu.

W lipcu pożegnaliśmy ks. Martina Penkalla, emerytowanego kapłana mieszkającego na terenie naszej parafii. Pracował wcześniej na parafiach w Niemczech. Dzięki niemu mogliśmy uczestniczyć m.in w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w j. niemieckim w naszym kościele parafialnym. Zmarł 17 lipca. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w naszej parafii i w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy. Msza pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Kopca została odprawiona w sobotę, 24 lipca, o godz. 10:00 w kościele w Zabrzu-Rokitnicy. W ceremoniach pogrzebowych wzięła udział delegacja naszego Koła oraz bardzo wielu naszych członków.

W Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. W trakcie uroczystości Przewodniczący Koła Joachim Makowski został wyróżniony Honorową Odznaką VdG. Wyróżnienie honorową odznaką VdG Przewodniczącego Koła jest wyróżnieniem całej wspólnoty Niemców w Stolarzowicach i Górnikach. Dzięki tym wszystkim, którzy 7 czerwca 1990 roku rozpoczęli trud budowania tej wspólnoty, dzięki naszym Przewodniczącym: Ernestowi Wieschalka, Gerhardowi Makowskiemu, Georgowi Glauer, Josefowi Kawczykowi, Członkom wszystkich Zarządów wybranych przez naszą wspólnotę, ale przede wszystkim dzięki Członkom naszej niemieckiej wspólnoty możemy razem dalej się rozwijać, prężnie działać. Jednak nade wszystko służyć całej społeczności: mniejszości niemieckiej i większości polskiej. To jest nasz Heimat!
Dziękujemy więc razem za to wyróżnienie!

Na przełomie października i listopada odbył się konkurs fotograficzny online na stronie internetowej DFK Stolarzowice pt. „Goldener Oktober – zeig uns dein Haimatland”. Do konkursu zgłoszono 4 albumy po 13 zdjęć. Jury dokonało oceny prac, a internauci mogli głosować na wybrane prace na stronie internetowej konkursu.

W grudniu Koło w Stolarzowicach otrzymało dofinansowanie na remont nowej siedziby Koła. Prace remontowe prowadzi firma członka DFK Stolarzowice Waldemara Globisz. Wiele prac jest wykonywanych społecznie dzięki zaangażowaniu członków naszego Koła.

Koło DFK Stolarzowice prowadzi stronę internetową dfk.stolarzowice.info oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook. Na stronach zamieszczane są informacje dotyczące działalności Koła oraz informacje dotyczące działań Mniejszości Niemieckiej w Polsce.


Finansowanie działalności naszego Koła odbywa się dzięki zebranym składkom członkowskim, darowiznom oraz dotacjom otrzymanym na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych.

Na odrębnych zasadach odbywa się finansowanie i rozliczanie organizowanych projektów.

Stan środków pieniężnych na dzień: 01-01-2021 3 041,17

Składki członkowskie (wpłaty z bieżącego roku) 6 084,00
Darowizna na cele statutowe (1% + pozostałe) 1 319,33
Dotacje otrzymane z Zarządu Wojewódzkiego 10 786,00
RAZEM PRZYCHODY 15 607,10

Przekazane składki do Zarządu Wojewódzkiego 1 095,12
Wydatki na działalność statutową 5 297,05
Koszty administracyjno - biurowe 9 027,14
RAZEM KOSZTY 15 592,17

Stan środków pieniężnych na dzień: 31-12-2021 5 638,33

Składki członkowskie obejmują wpłaty dokonane w bieżącym roku, ale także wpłaty za rok 2018, 2019 i 2020 tych członków, którzy mieli za te lata zaległości.

Darowizny z 1% podatku należnego za rok podatkowy 2020 wyniosły 1043,33 PLN. Pozostałe darowizny na działalność statutową wyniosły 276,00 PLN.

Z otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych (9200,00 PLN) wydaliśmy:

Z zebranych składek (6 084,00) przekazaliśmy 18% (1 095,12) do Oddziału w Bytomiu. Z tego 12% zostaje w kasie Oddziału, a 6% jest przekazywane do kasy Stowarzyszenia.

Na wydatki na działalność statutową składają się głównie:

Na działalność statutową przeznaczyliśmy także przychód z 1% podatku. W roku 2021 przeznaczyliśmy je na organizację Święta Latawca oraz na zakup gier edukacyjnych w j. niemieckim. Mamy nadzieję, że ten zakup będzie procentował, kiedy otworzymy naszą nową siedzibę, w której będą zupełnie nowe możliwości. Sami już nie możemy się tego doczekać.


Zarząd Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach pragnie gorąco podziękować wszystkim Członkom naszego Koła za zaangażowanie, udział w organizowanych wydarzeniach, projektach. Dziękujemy serdecznie naszym najstarszym Członkom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu naszej społeczności i dzielą się z nami swoimi radami i doświadczeniem. Dzięki nim nasze Koło może się rozwijać, my tylko korzystamy z owoców ich wieloletniej, bezinteresownej pracy.

Kilka lat temu okazali obecnemu Zarządowi wielkie zaufanie i zdecydowali się przekazać pałeczkę następnemu pokoleniu. Pokazali nam i nadal pokazują, że tu jest nasz Heimat, a my jesteśmy Niemcami. Nasi przodkowie czynnie brali udział w życiu naszej lokalnej społeczności, my chcemy robić to nadal, pielęgnować dobre i pełne zaufania stosunki z polską większością oraz pełnić funkcję budowniczych mostów między Niemcami i Polakami.

Przewodniczący Zarządu pragnie podziękować wszystkim Członkom Zarządu. Wasz wkład pracy jest nieoceniony!!! Dziękuje także tym, którzy choć nie są Członkami Zarządu aktywnie wspierają jego działania na wielu płaszczyznach.

Można powiedzieć, że miniony rok był wyjątkowy pod kilkoma względami. Z drugiej strony, który rok nim nie był? W historii istnienia naszego Koła jego siedziba zmieniana była kilka razy. Ostatnio było to w 2015 roku. Wszystkie lokale, w których znajdywały się nasze siedziby wynajmowane były dotychczas od osób prywatnych. Tym razem jest inaczej - lokal użytkowy, na wynajem którego podpisaliśmy umowę 30 sierpnia jest własnością Gminy Bytom.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Mariuszowi Wołoszowi, Prezydentowi Miasta Bytomia, który wyraził zgodę na wynajem lokalu w trybie bezprzetargowym na działalność statutową naszego stowarzyszenia. Współpraca z władzami Miasta Bytomia: Prezydentem, Radą Miasta, jak i jednostkami organizacyjnymi Gminy Bytom są dla nas bardzo ważne. Dzięki tej współpracy możemy rozwijać się zarówno jako organizacja społeczna jak i wspólnota Niemców mająca także wkład w rozwój naszych dzielnic i całego miasta.

Wynajęty lokal wymaga jednak remontu, na który potrzebny jest spory nakład finansowy. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy docenili nasze dotychczasowe działania i doprowadzili do przyznania na remont dotacji, a zwłaszcza Przewodniczącemu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Panu Bernardowi Gaida. Dzięki jego staraniom otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Śląska. Do zobaczenia w naszej nowej siedzibie!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SERDECZNIE!

Za pośrednictwem formularza kontaktowego można wysłać do nas swoje uwagi, pytania dotyczące tego sprawozdania jak i propozycje działalności naszego Koła.

Otwórz formularz kontaktowy
Sprawozdanie z działalności Koła w 2021 roku https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User
Deutsche Minderheit in Stollarzowitz und Friedrichswille 1990 - 2022.
© Alle Rechte vorbehalten.