Na dwie niedziele przed Adwentem Niemcy obchodzą Dzień Żałoby Narodowej - Volkstrauertag. W tym dniu Niemcy oddają hołd ofiarom obu wojen światowych, ofiarom nazistowskich zbrodni, ofiarom wypędzeń, wysiedleń i ucieczek.

Uczestniczyliśmy dzisiaj we Mszy Świętej w intencji naszych parafian, osoby cywilne i żołnierzy, ofiary wojen światowych, ofiary nazistowskich i stalinowskich zbrodni, ofiary sowieckich obozów pracy przymusowej. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Stanisław Wierny, proboszcz stolarzowickiej parafii.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wprowadzenie do dzisiejszej uroczystości przeczytał Przewodniczący Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach Pan Joachim Makowski:

Tegoroczne obchody Dnia Żałoby Narodowej, Dnia Pamięci Ofiar - Volkstrauertag, poświęcone są pamięci szczególnie okrutnej i pełnej ofiar wojny w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Rozpoczęła się ona 80 lat temu wraz z okupacją Jugosławii i Grecji oraz inwazją Związku Radzieckiego.
Z naszej parafii w trakcie całej wojny zginęło bądź zaginęło prawie 400 żołnierzy, a w wyniku działań tylko na froncie wschodnim 170 naszych parafian.
Upamiętnienie, któremu służy Dzień Żałoby Narodowej, nie jest jednak zredukowane do poległych żołnierzy, dlatego …
Dziś pamiętamy o ofiarach przemocy i wojen, o dzieciach, kobietach i mężczyznach wszystkich narodów.
Pamiętamy o żołnierzach poległych w wojnach światowych, o ludziach, którzy stracili życie w wyniku działań wojennych lub później w niewoli, jako przesiedleńcy i uchodźcy.
Pamiętamy o tych, którzy byli prześladowani i zabijani, ponieważ należeli do innego narodu, byli innej rasy, należeli do mniejszości lub których życie zostało uznane za niegodne z powodu choroby lub niepełnosprawności.
Pamiętamy o tych, którzy zginęli, bo stawiali opór tyranii i o tych, którzy zginęli, bo trwali przy swoich przekonaniach i wierzeniach.
Opłakujemy ofiary wojen i wojen domowych naszych czasów, ofiary terroryzmu i prześladowań politycznych, wszystkich żołnierzy, którzy stracili życie na misjach zagranicznych. Dziś pamiętamy również o tych, którzy padli ofiarą nienawiści i przemocy w naszym kraju.
Pamiętamy o ofiarach terroryzmu i ekstremizmu, antysemityzmu i rasizmu w naszym kraju.
Opłakujemy wszystkich tych, którzy cierpią za zmarłych i dzielimy ich ból.
Ale nasze życie jest naznaczone nadzieją pojednania między ludźmi i narodami, a naszą odpowiedzialnością jest pokój między ludźmi w domu i na całym świecie.

Po Mszy Świętej udaliśmy się w procesji przed kościół, gdzie znajduje się pomnik poświęcony zamordowanym, internowanym i poległym mieszkańcom Stolarzowic i Górnik, Ofiarom II Wojny Światowej. Tam modliliśmy się w ich intencji, a delegacja Koła DFK Stolarzowice złożyła kwiaty.

Delegacja naszego Koła złożyła również kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem "Ofiarom Wojny" na cmentarzu parafialnym w Górnikach. Pomnik został postawiony w miejscu pochówku żołnierzy, którzy zginęli w obronie Górnik pod koniec stycznia 1945 roku. Ich szczątki zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich.

Ofiarom wojny - Volkstrauertag w Stolarzowicach i Górnikach https://dfk.stolarzowice.info/images/content/volkstrauertag-21-2.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus