Spis treści

Dziś pamiętamy o ofiarach przemocy i wojen, o dzieciach, kobietach i mężczyznach wszystkich narodów.

Pamiętamy o żołnierzach poległych w wojnach światowych, o ludziach, którzy stracili życie w wyniku działań wojennych lub później w niewoli, jako przesiedleńcy i uchodźcy.

Pamiętamy o tych, którzy byli prześladowani i zabijani, ponieważ należeli do innego narodu, byli innej rasy, należeli do mniejszości lub których życie zostało uznane za niegodne z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Pamiętamy o tych, którzy zginęli, bo stawiali opór tyranii i o tych, którzy zginęli, bo trwali przy swoich przekonaniach i wierzeniach.

Opłakujemy ofiary wojen i wojen domowych naszych czasów, ofiary terroryzmu i prześladowań politycznych, żołnierzy Bundeswehry i innych sił zbrojnych, którzy stracili życie na misjach zagranicznych.

Dziś pamiętamy również o tych, którzy padli ofiarą nienawiści i przemocy w naszym kraju.

Pamiętamy o ofiarach terroryzmu i ekstremizmu, antysemityzmu i rasizmu w naszym kraju.

Opłakujemy wszystkich tych, którzy cierpią za zmarłych i dzielą ich ból.

Ale nasze życie jest naznaczone nadzieją pojednania między ludźmi i narodami, a naszą odpowiedzialnością jest pokój między ludźmi w domu i na całym świecie.

Upamiętnienie zmarłych przez Prezydenta Federalnego w Dniu Pamięci zostało wprowadzone przez Prezydenta Theodora Heussa w 1952 roku.
Volkstrauertag - pomost do wspólnej pokojowej przyszłości Europy - Upamiętnienie zmarłych https://dfk.stolarzowice.info/images/content/volkstrauertag-21-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus