12 września 1980 r. biskupi niemieccy i polscy oraz wierni odmówili wspólnie przy grobie Patronki Śląska w Trzebnicy następującą modlitwę:

"Jadwigo, przybyłaś na Śląsk jako młoda dziewczyna z bawarskiej rodziny szlacheckiej i w duchu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, troszczyłaś się o ludzi swoich czasów.
Traktowałaś wszystkich równo i nie widziałaś różnicy między Polakami a niemieckimi osadnikami, którzy wszyscy starali się budować wspólnotę w duchu chrześcijańskim, w której chcieli żyć razem w pokoju.
Służyłaś pojednaniu i pokojowi poprzez swój żywy przykład. Zachęcasz nas do tego samego.
Pomóż nam swoim wstawiennictwem przezwyciężyć w duchu Jezusa Chrystusa wszelką niesprawiedliwość, niezrozumienie i uprzedzenia między naszymi narodami i razem użyć wszystkich naszych sił, aby zbudować nową Europę, która będzie niosła światu Twoje orędzie i pokój."

Jadwiga miała trzynaście lat - prawie jeszcze dziecko - kiedy została wydana za mąż i wyjechała za swoim mężem Henrykiem, zwanym Brodatym, na Śląsk. Posłuszna woli rodziców, uznała to za zaproszenie od Boga do odkrycia swego powołania: dorastania do zadania księżnej, które miało pochłonąć całą jej egzystencję. Szczególnym upodobaniem i troską otaczała chorych, ubogich i słabych: "Jeśli uczyniliście to jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście to uczynili".

Działalność charytatywna św. Jadwigi przekraczała granice kulturowe i etniczne. Czy to byli Niemcy, czy Polacy, wszyscy byli dla niej równi. Każdy potrzebujący i uciśniony mógł być pewien Jej wstawiennictwa i wsparcia.
Jej zaangażowanie na rzecz pokoju miało wpływ nie tylko na sferę społeczną, ale także na politykę. Dyplomacja pokojowa tej kobiety do dziś stoi ponad polsko-niemieckim pojednaniem. Kiedy biskupi polscy i niemieccy spotkali się na Soborze Watykańskim II, aby przygotować działania na rzecz pojednania między narodami, patronat nad tym projektem objęła św. Jadwiga. To jest kierunek na przyszłość.

Święta Jadwiga jest powszechnie uważana za najlepszy wyraz chrześcijańskiego budowniczego mostów między Polską a Niemcami

W tym właśnie duchu chcemy wziąć udział w pielgrzymce mniejszości niemieckiej do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Organizatorem pielgrzymki jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia.Także 30 lat temu podpisany został traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Program pielgrzymki (sobota 13 listopada)

  • 6:00 – Wyjazd z Placu Witkiewicza (obok OSP Stolarzowice i Szkoły Podstawowej)
  • 9:15 – Zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem (bazylika, krypty, grobowiec Św. Jadwigi, zakrystia)
  • 10:30 – Msza Święta. Po Mszy Św. krótka przerwa i przejazd autokarem na obiad
  • 13:00 – Obiad. Po obiedzie przejazd do Nadolic.
  • 15:00 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu w Nadolicach, zwiedzanie Parku Pokoju
  • 16:00 – Wyjazd do Stolarzowic (powrót 18:00–19:00)
    Kontakt w sprawie wyjazdu: Joachim Makowski, tel. 730 902 312
    Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w pielgrzymce, ponieważ od ilości chętnych zależy ustalenie kosztów przejazdu.
W przypadku zbyt małej ilości chętnych wyjazd nie odbędzie się.

Zapraszamy serdecznie!

Święta Jadwiga z Andechs i Trzebnicy - "budownicza mostów". https://dfk.stolarzowice.info/images/content/trebnitz-21-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus