W dniu dzisiejszym w siedzibie Oddziału Mniejszości Niemieckiej w Bytomiu odbyła się premiera filmu "Georg Brüning - wybitny Europejczyk"

Inicjatorami powstania filmu o zasłużonym nadburmistrzu Bytomia byli dr Joanna Lusek z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Marek Tylikowski z Koła DFK Bytom Śródmieście.

Georg Brüning pochodził z Botzlar w Westfalii, był doktorem obojga praw, studiował na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Heidelbergu i Getyndze. Stanowisko burmistrza Bytomia otrzymał 20 listopada 1882. Od 1892 roku piastował funkcję nadburmistrza, który to tytuł przysługiwał włodarzom miast wydzielonych ze struktur powiatu. Ze względu na podeszły wiek w 1919 roku Brüning zrezygnował z funkcji nadburmistrza. Był wielokrotnie odznaczony, między innymi Orderem Czerwonego Orła, Orderem Korony oraz Krzyżem Wielkim Papieskiego Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego. Za jego zasługi miasto ufundowało mu willę przy dzisiejszej Alei Legionów 4. Zmarł 17 września 1932 roku, uroczystości żałobne odbyły się w Kościele Świętej Trójcy w Bytomiu, jego ciało zostało pochowane na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu.

Za czasów jego rządów w Bytomiu powstała sieć energii elektrycznej, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wybrukowano większość bytomskich ulic, wybudowano budynki teatru (obecnie Opera Śląska), szkoły realnej (IV Liceum Ogólnokształcące), Królewskiego Instytutu Higieny (Sanepid, ul.Moniuszki 25), starych koszar przy dzisiejszej ul. Smolenia, utworzono ogród zoologiczny w parku miejskim, uruchomiono pierwszą w mieście linię tramwajową. W 2015 roku imieniem burmistrza nazwano plac przed urzędem miasta.

Premiera filmu "Georg Brüning - wybitny Europejczyk" https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bruning-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus