Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach w I półroczu 2021r.

Siedziba Koła DFK Stolarzowice znajduje się w Stolarzowicach przy ulicy Suchogórskiej 59a. W I półroczu 2021 roku Koło liczyło 216 Członków:

  • 204 Zwyczajnych
  • 8 Wspierających
  • 4 Małoletnich

Do końca czerwca składki opłaciło 133 członków.

W I okresie I półrocza 2021 roku Mniejszość Niemiecka Koła Stolarzowice zorganizowała następujące wydarzenia i uroczystości, w których czynnie brali udział członkowie naszego Koła. Nasi członkowie brali też udział w wydarzeniach zorganizowanych przez Oddział Bytom, inne Koła oraz VdG.

31.01.2021r.
- nasi członkowie uczestniczyli we mszy św. w Stolarzowicach w intencji Ofiar Tragedii Górnośląskiej zamordowanych przez Sowieckich żołnierzy i zmarłych w obozach pracy na wschodzie.
31.01.2021r.
- nasi członkowie brali udział w nabożeństwie kolędowym w języku niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach.
14.02.2021r.
- Zarząd Koła zorganizował kulig dla Członków DFK i lokalnej społeczności, dzięki czemu udało się pozyskać nowych Członków Koła w Stolarzowicach.
15-16.02.2021r
- Członkowie Koła wzięli udział w Adoracji przed Wielkim Postem w języku niemieckim. Tradycyjnie już od wielu lat spotykamy się w każdy poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową, by w języku serca modlić się podczas adoracji Najśw. Sakramentu. Wtorkowa Adoracja była też nagrana przez ekipę Schlesien Journal. Po Adoracji w biurze DFK odbyło się nagranie materiału do wydania Schlesien Journal poświęconego Spisowi Ludności. W nagraniu wziął udział p. Siegfried Nawrath, p. Marcelina Kawczyk i Przew. Koła Joachim Makowski
17.02 – 4.04.2021r.
- Zarząd Koła przygotował internetowy Kalendarz Wielkopostny Mniejszości Niemieckiej, który cieszył się dużym zainteresowaniem internautów, którzy za udział otrzymali upominki przygotowane przez Członków Zarządu i pokryte ze środków własnych Koła.
06.03.2021r.
- wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w j. niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach, której przewodniczył ks. Marcin Penkalla.
20.03.2021r
- wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w j. niemieckim w kościele parafialnym w Stolarzowicach, której przewodniczył ks. Marcin Penkalla.
03.04.2021r.
- nasi członkowie uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie, które było przygotowane w języku niemieckim.
23.05.2021r.
- Członkowie Koła zaangażowali się w przygotowania do Prymicji Diakona Adriana Kużala. Z Zebranych darowizn został zakupiony specjalny ornat, w którym prymicjant odprawił swoją Mszę Św. Prymicyjną
06.06.2021r.
- ok. 40 członków naszego Koła wzięło udział w Pielgrzymce Mniejszości Niemieckiej na Górę Świętej Anny
19.06.2021r.
- w Stolarzowicach gościła grupa rowerzystów z Koła Mniejszości Niemieckiej w Toszku w ramach projektu poświęconego plebiscytowi 1921 r., powstania na Śląsku w 1921r. i nowych granic państwowych utworzonych w wyniku tych wydarzeń. Członkowie naszego Koła przygotowali wsparli logistycznie uczestników projektu.
30.06.2021r.
- w Stolarzowicach powstał Jugendpunkt. "Jugendpunkt" to innowacyjny program Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, który daje młodym ludziom przestrzeń do działania i rozwoju w ramach działań klubu, o których decydują wszyscy członkowie. Jugenpunkt jest prowadzony przez młodzieżową animatorkę kultury Weronikę Hanzel

Koło DFK Stolarzowice prowadzi stronę internetową dfk.stolarzowice.info oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook. Na stronach zamieszczane są informacje dotyczące działalności Koła oraz informacje dotyczące działań Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Na potrzeby Adoracji przed Wielkim Postem i przy Bożym Grobie przygotowane zostały nowe modlitewniki w j. niemieckim.

Z okazji Pielgrzymki Mniejszości Niemieckiej gościliśmy p. Marię i Christofa Cziumplik z naszego partnerskiego Koła Landsmannschaft der Oberschlesier Kreisgruppe Herford, którzy wspólnie z nami wzięli udział w pielgrzymce.

Nasi Członkowie dr Jan Golla i Siegfried Nawrath wzięli udział w nagraniu filmu poświęconego Tragedii Górnośląskiej, przygotowanego przez Oddział DFK Bytom. Nasi członkowie wzięli udział w premierowej prezentacji filmu 27 czerwca w siedzibie Oddziału w Bytomiu.

Sprawozdanie z działalności Koła w I półroczu 2021r https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Super User

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus