Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Udział w Spisie jest obowiązkowy.

Wyniki spisu mają znaczący wpływ na życie mniejszości niemieckiej w Polsce:

  • Na prawo do uczenia się w placówkach oświatowych języka niemieckiego jako języka mniejszości (języka ojczystego);
  • Na dotacje obu rządów w celu ochrony i rozwoju języka niemieckiego i niemieckiego dziedzictwa kulturowego - zwłaszcza w północnej i zachodniej Polsce;
  • Na możliwość stosowania języka niemieckiego w regionach, w których życie mniejszości, dwujęzyczne nazwy miejsc i niemiecki w instytucjach zarządzających;
  • Na poparcie niemieckiego społeczeństwa w dziedzinie kultury i edukacji.

Spośród wielu pytań spisowych z punktu widzenia Niemców w Polsce ważne są te zawarte w kwestionariuszu osobowym:

Jaka jest Pana(i) narodowość?
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem)
    niemiecka
Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
- tak (proszę podać) - jeżeli zaznaczyliśmy wyżej narodowość niemiecką, możemy tutaj wpisać np. śląska. Jeżeli wpiszemy ponownie niemiecka nie będziemy mogli przejść do kolejnego etapu, chyba że innej przynależności nie odczuwamy i wybieramy taką opcję
    śląska
Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
- polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)
    niemiecki

Jeżli ktoś posługuje się wyłącznie językiem niemieckim wtedy wybiera opcję:

- wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
    niemiecki

Przykład wypełnienia znajdziemy na obrazku poniżej:

Demo aplikacji spisowej możemy przetestować na stronie Narodowego Spisu Powszechnego:

    Zarząd Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach służy pomocą w wypełnieniu formularza spisowego. Wystarczy zadzwonić do nas pod numer 730 902 312 i umówić się na spotkanie z jednym z naszych wolontariuszy, który pomoże Państwu w wypełnieniu formularza.
Jesteśmy Niemcami i nie boimy się tego w formularzu spisowym zaznaczyć https://dfk.stolarzowice.info/images/content/volkszahlung-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus