Spis treści

Ze względu na obecną sytuację i brak możliwości zorganizowania stacjonarnego zebrania sprawozdawczego z udziałem Członków Koła, Zarząd postanowił przedstawić sprawozdanie z działalności Koła DFK Stolarzowice na stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym sprawozdaniem, które obejmuje informacje ogólne, sprawozdanie z działalności w roku 2020, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego biura w godzinach otwarcia, czyli w każdą środę od godz. 17:00 do 19:00. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, propozycje, prosimy o wysłanie ich korzystając z formularza kontaktowego: Otwórz formularz kontaktowy

Sprawozdanie z działalności Koła DFK Stolarzowice w 2020 roku

Rok 2020 był 30 rokiem działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach. Ze względu na pandemię był chyba jednocześnie najbardziej specyficznym w trzydziestoletniej historii naszego Koła.

Siedziba Koła DFK Stolarzowice znajduje się w Stolarzowicach przy ulicy Suchogórskiej 59a. Zarząd Koła składa się z 6 osób, Komisja Rewizyjna z 3 osób, nasze Koło posiada 9 Delegatów na Zebranie Delegatów Oddziału Bytom.

Sprawozdanie z działalności Koła DFK Stolarzowice za rok 2020 https://dfk.stolarzowice.info/images/content/bericht-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus