Jeszcze przed Mszą Św. Przedstawiciele Zarządu DFK Stolarzowice spotkali się na cmentarzu w Górnikach przy pomniku „Ofiarom Wojny”, by tam zapalić znicze i złożyć kwiaty

Pomnik został postawiony w miejscu pochówku żołnierzy poległych w walkach o Górniki (Friedrichswille) w styczniu 1945 roku.10 lat temu ich szczątki zostały ekshumowane i rok później spoczęły na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śl.

Ze względu na pandemię zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy pomniku w Stolarzowicach nastąpiło jeszcze przed Mszą Świętą w intencji Ofiar.

Msza Święta została odprawiona w intencji poległych, zaginionych, zamordowanych i internowanych mieszkańców Stolarzowic i Górnik, Ofiar II Wojny Światowej. Oddaliśmy hołd ofiarom obu wojen światowych, ofiarom nazistowskich i stalinowskich zbrodni, ofiarom wypędzeń, wysiedleń i ucieczek.

  • Dziś wspominamy ofiary przemocy i wojny, dzieci, kobiety i mężczyzn ze wszystkich narodów.
  • Wspominamy żołnierzy poległych podczas wojen światowych, tych, którzy zginęli w wyniku działań wojennych lub w niewoli,
  • Upamiętniamy tych, którzy byli prześladowani i zabijani, ponieważ należeli do innego narodu, należeli do innej rasy, byli częścią mniejszości lub których życie uznano za niegodne z powodu choroby lub niepełnosprawności.
  • Upamiętniamy tych, którzy stracili życie, ponieważ stawiali opór tyranii i tych, którzy zginęli z powodu swoich przekonań lub wiary.
  • Opłakujemy ofiary wojen i wojen domowych naszych czasów, ofiary terroryzmu i prześladowań politycznych, żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, którzy stracili życie za granicą.
  • Dzisiaj upamiętniamy także tych, którzy stali się ofiarami nienawiści i przemocy wobec obcych i słabych. Bolejemy nad wszystkimi, którzy cierpią i dzielimy ich ból.
  • Ale nasze życie jest naznaczone nadzieją na pojednanie między ludźmi i narodami, a naszym obowiązkiem jest nieść pokój między ludźmi w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Po zakończeniu Mszy jej uczestnicy mogli zobaczyć wystawę „Słyszysz me ciche wołanie?” poświęconej losom mieszkańców Górnik i Stolarzowic w czasie i po zakończeniu II Wojny Światowej. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Będzie ją można oglądać do przyszłej niedzieli 22 listopada.

Polecamy także:

Naszym obowiązkiem jest nieść pokój https://dfk.stolarzowice.info/images/content/volkstr20-6.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus