Pierwsze lata działalności nowo powstałej w 1990 roku organizacji zrzeszającej Niemców w Stolarzowicach nie należały do najłatwiejszych.

Osoby zaangażowane w działalność Koła DFK borykały się z trudnościami lokalowymi, sprzętowymi i finansowymi.

Działająca prężnie w Niemczech w mieście Herford (Westfalia) Organizacja Górnoślązaków "Landsmannschaft der Oberschlesier" starała się znaleźć Partnera wśród organizacji DFK na Górnym Śląsku. Jeden z członków Zarządu LdO w Herfordzie, Michał Dombrowa, mając krewnych w Stolarzowicach wskazał DFK Stolarzowice jako potencjalnego Partnera. Do pierwszego spotkania z Przewodniczącym Zarządu w Herfordzie, Christofem Cziumplikiem i jego żoną Marią, doszło na spotkaniu Bytomian w Recklinghausen na początku Września 1993r. Tam ustalono wstępnie miejsce i czas podpisania Aktu Partnerstwa.

Zaproszono Delegację Zarządu DFK Stolarzowice na Uroczystość Świętej Barbary do Herfordu pod koniec listopada 1993 r. Do Herfordu udała się delegacja w składzie: Przewodniczący Gerhard Makowski, zastępca Georg Glauer i sekretarka Sophie Wieschalka.

Akt Partnerstwa między DFK Stolarzowice i Landsmannschaft der Oberschlesier miasta Herford podpisali Gerhard Makowski (DFK Stolarzowice) i Christof Cziumplik (LdO KG Herford) 27 listopada 1993 r. w obecności Zarządu Landsmannschaft der Oberschlesier oraz Przewodniczącego Niemieckiego Związku Górnoślązaków (Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier), Pana Klausa Plaszczek. Umowa Partnerska okazała się bardzo korzystna dla obu stron.

Zapisy Umowy Partnerskiej stwierdzają:

  • Ziomkostwo Górnoślązaków, grupa w powiecie Herford w Westfalii oraz Koło DFK Bytom-Stolarzowice / Górny Śląsk, doszli do porozumienia zawarcia Umowy Partnerskiej.
  • Poprzez zawarcie partnerstwa Grupa Ziomkostwa Górnoślązaków wyraża niniejszym swoje głębokie przywiązanie z rodakami, którzy są mieszkańcami Górnego Śląska i wywodzą się z ich wspólnej ojczyzny.
  • Zawarte Partnerstwo powinno zarazem przyczynić się do pogłębienia bliskiej, różnorodnej i wzajemnej relacji oraz do pogłębienia obustronnych więzi.
  • Ziomkostwo Górnoślązaków oraz Koło DFK Bytom-Stolarzowice wspierają funkcje Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, jako Niemcy wyrażają swobodnie swoją tożsamość etniczną, kulturalną, językową oraz religijną, starając się ją zachować oraz stale rozwijać, będąc wolnym od wszelkich prób zasymilowania się wbrew ich woli.
  • Ziomkostwo Górnoślązaków oraz Koło DFK Bytom-Stolarzowice dokładają wszelkich starań, aby stać się pomostem między narodem niemieckim a polskim.

Aktywna współpraca dobrze wpłynęła na rozwój i stabilizację DFK. Pomoc Partnera z Herfordu w zdobyciu potrzebnych sprzętów i życzliwe doradztwo bardzo pomogło DFK w Stolarzowicach. Na zaproszenie Partnera corocznie wyjeżdżało od 3 do 6 członków DFK, by brać udział w obchodach tradycyjnej Barbórki do Herfordu, gdzie jest bardzo uroczyście i hucznie obchodzona. Przy tej okazji Partnerzy z Herfordu organizowali każdorazowo dla nich wycieczki do Miast i ciekawych Pomników Historii i Kultury. Nasi członkowie mieli możliwość zwiedzić: Bielefeld, Münster, Hamburg, Bremen, Bad Salzuflen, Pomnik Hermana, pogromcy Rzymian, Porta Westfalica i inne.

Na szczególną uwagę zasługuje życzliwość gościnność naszych Partnerów umożliwiająca zaproszonym bezpłatny pobyt i wyżywienie. Także DFK zapraszało Partnerów z Herfordu do Stolarzowic, by mieli możliwość zwiedzenia naszych miast: Bytomia, Zabrza, Gliwice, Tarnowskich Gór. Ponadto Górę Św. Anny, zabytkową Kopalnię Gwarków w Tarnowskich Górach, zabytkową kopalnię Guido z Zabrzu.

W aktywnej współpracy mijały lata. Partnerstwo doczekało się Jubileuszu 20 lecie istnienia. Z tej okazji zaproszono Delegację DFK Stolarzowice na uroczyste obchody tego Jubileuszu w święto Świętej Barbary. Delegacja w składzie Reiner Blaszczyk, Marcin Sollorz i Siegfried Nawrath, była obecna na Uroczystości wspólnie z Przewodniczącym Christofem Cziumplikiem i Członkami Zarządu Landsmannschaft der Oberschlesier Herford w obecności Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der 0berschlesier – Pana Klausa Plaszczek.

Bardzo pozytywnie podsumowała 20 letnią współpracę Partnerską, dziękując sobie wzajemnie i życząc dalszych lat owocnej współpracy, wymieniając między sobą Jubileuszowe Akty Partnerskie. Godny zauważenia jest fakt, że kilkunastu członków DFK Stolarzowice jako pełnoprawni wyborcy brało udział w wyborach do Bundestagu w 2013r. Relację z obchodów 20 lecia Partnerstwa zamieszczono w artykule w lokalnej prasie.

W czerwcu 2018 roku w Stolarzowicach obchodzono 25-lecie podpisania Umowy Partnerskiej. W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele Władz Miasta Bytomia w osobach Prezydenta, Pana Damiana Bartyli oraz Radnego Rady Miejskiej, Pana Marka Wilka.

Wśród Gości obecnych na jubileuszowej uroczystości byli także: Przewodniczący Krajowy (Bundesvorsitzender) Ziomkostwa Górnoślązaków (LdO) w Niemczech Klaus Płaszczek, Przewodniczący Koła LdO Herford Christof Cziumplik, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego Marcin Lippa, Przewodniczący TSKN Oddziału w Bytomiu Marcin Jaksik. Wszyscy oni w swoich przemówieniach podkreślali znaczenie działań „ponad podziałami”, działań służących naszej wspólnej Małej Ojczyźnie.

W trakcie uroczystości Przewodniczący Klaus Płaszczek uhonorował srebrną Odznaką Honorową Ziomkostwa Górnoślązaków pana Siegfrieda Nawrath, zasłużonego działacza Mniejszości Niemieckiej. Poinformował także, że złotą Odznaką został uhonorowany, nieobecny ze względów zdrowotnych na uroczystości pan Georg Glauer, Honorowy Przewodniczący Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach.

W listopadzie delegacja Koła DFK Stolarzowice na zaproszenie Zarządu LdO udała się na obchody barbórkowe, będące jednocześnie drugą częścią obchodów 25-lecia Partnerstwa.

Partnerschaft https://dfk.stolarzowice.info/images/content/partnerschaft-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus