Droga Krzyżowa jest jednym z nabożeństw wielkopostnych. Za pobożny udział można zyskać odpust zupełny. Czy uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w języku niemieckim pozbawia nas tej szansy? Absolutnie nie!

Tydzień temu w 11 numerze Wochenblatt ukazał się ciekawy wywiad z ks. dr. Piotrem Tarlińskim, wikariuszem biskupim diecezji opolskiej, pt. "Bóg dał mi również moje pochodzenie". Ks. Tarliński poruszył kilka bardzo istotnych kwestii. Czytaliście?

Zdajemy sobie sprawę, że pokolenia 70, 60, 50 czy 40-to latków pozbawiono możliwości nauki języka niemieckiego w szkole. A przecież język pełni funkcję identyfikacyjną, pomaga określić, kim jestem, identyfikuje swojego użytkownika jako członka wspólnoty, integruje społeczność swoich użytkowników. I nie chodzi tu wyłącznie o traktowanie języka jako systemu komunikowania, pozwala wyartykułować pewną odrębność kulturową, staje się jednym ze sposobów wyrażania wspólnotowej tożsamości. Uczestnictwo w niemieckojęzycznym nabożeństwie właśnie dokładnie temu służy.

Zarząd Koła Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach ze swej strony stara się przygotować i utrzymać nabożeństwa na wysokim poziomie. Służy temu specjalnie przygotowana książeczka-modlitewnik, służą temu teksty modlitw i pieśni wyświetlane na monitorach. Wszystko po to, by te były łatwiejsze do zapamiętania i "oswojenia się" z nimi.

Wiara i tożsamość to dwa czynniki, które wzajemnie się ożywiają. Wiara pomaga ludziom być takimi, jakimi są i nie muszą się obawiać wykluczenia z powodu swojego pochodzenia. Wiara pomaga zatem mniejszościom, które zawsze żyją pośród większości, przeżywać swoją tożsamość z radością, spokojem i naturalnym skupieniem. Bo dobry Bóg akceptuje mnie takim, jakim jestem, a dał mi również moje pochodzenie.

ks. dr Piotr Tarliński. Gott hat mir auch meine Herkunft geschenkt!

Jesteśmy potomkami tych, którzy zbudowali nasz kościół, założyli nasze cmentarze. Nie jesteśmy dodatkiem do parafii, ale jej członkami, do niej należymy, jesteśmy w samym jej środku. Korzystajmy więc z możliwości, jakie dzisiaj w naszej parafii mamy, możliwości udziału w niemieckojęzycznych nabożeństwach, by we wspólnocie przeżywać wiarę i cieszyć się swoim pochodzeniem.

  • Wochenblatt Nr 11(1510) 12-18 III 2021
Dlaczego warto uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w języku niemieckim? https://dfk.stolarzowice.info/images/content/kreuzweg-3a.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus